Contract de licenta Marketplace

Folosirea serviciilor oferite de acest site web constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor convenției de mai jos. Bifarea butonului Sunt de acord reprezintă luarea la cunoștință a prezentelor condiții și acceptarea lor explicită.

1. Părțile contractante

1.1. S.C. RO UNIT BRAND SRL, cu sediul în Galati Str. LOZOVENI 115, HALA C1 Galaţi, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J17/1645/2019, CIF RO39676599, administrator al site-ului web disponibil la adresa https://printado.ro/, numit pe parcursul acestor termeni și condiții https://printado.ro/. Adresa email de contact: [email protected]

1.2. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al secțiunii „Creeaza-ti tricoul” din cadrul https://printado.ro/ și de titular al drepturilor de autor asupra operelor puse la dispoziție prin site-ul https://printado.ro/, cu datele de contact puse la dispoziție de către dumneavoastră în pagina https://printado.ro/profiles-update.html numit pe parcursul acestui contract Vendor.

2. Obiectul contractului îl reprezintă licența ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu pentru S.C. RO UNIT BRAND SRL acordată de către Vendor cu privire la operele încărcate de Vendor pe site-ul https://printado.ro/. Licența este limitată la utilizarea operei pentru realizarea de materiale (tricouri, accesorii sau alte diverse produse) cuprinzând această operă, exclusiv la solicitarea expresă a Vendorului.

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile Vendorului

3.1.1. Garantează informația pe care Vendorul o furnizează către https://printado.ro/ și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor de-al lungul publicării acestora în cadrul https://printado.ro/.

3.1.2. Garantează că este titularul drepturilor de autor și a drepturilor conexe a tuturor operelor care sunt încărcate pe https://printado.ro/ sau are dreptul de a licenția aceste drepturi și înțelege să exonereze de orice răspundere pe https://printado.ro/ cu privire la aceste aspecte.

3.1.3. Acordă https://printado.ro/ o licență gratuită, ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a folosi opera încărcată pe site-ul https://printado.ro/ pentru relizarea comenzii plasate de către Vendor și a găzdui temporar opera pe serverele https://printado.ro/ în vederea acestui scop.

3.1.4. În condițiile în care există o marcă înregistrată a numelui Vendorului, Vendorul acordă o licență gratuită și neexclusivă https://printado.ro/ prin care permite utilizarea mărcilor respective pentru realizarea specificațiilor comenzii plasate de Vendor pe platforma https://printado.ro/.

3.1.5. Se obligă să răspundă în termen de 24 de ore la orice mesaj electronic trimis de https://printado.ro/ în momentul primirii de către acesta din urmă a unei plângeri legate de drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor folosite și încărcate de Vendor.

3.1.6. Acceptă faptul că https://printado.ro/ își rezervă dreptul de a face imposibilă finalizarea comenzii în momentul încărcării unei imagini cunoscute a fi protejate de drepturi de autor sau a unei mărci notorii, așa cum este explicat în documentul de Termeni si conditii.

3.1.7. Vendorul va fi unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

3.1.8. Înțelege și este de acord cu Termeni si conditii a site-ului https://printado.ro.

3.1.9. Înțelege și este de acord cu Termeni de confidentialitate a site-ului https://printado.ro/.

3.2 Obligațiile https://printado.ro/

3.2.1. Acționează ca un găzduitor temporar și gratuit pentru conținutul adăugat de Vendor, în condițiile legii 365/2002 privind comerțului electronic, în vederea efectuării comenzii Vendorului.

3.2.2. https://printado.ro/ nu monitorizează și nu exercită niciun control editorial asupra vreunei opere încărcate de către Vendor.

3.3.3. Efectuează și livrează comanda în termenii precizați de Vendor în formularul de comandă.

4. Garanții și exonerarea de răspundere

4.1. Prin încărcarea de opere, transmiterea mesajelor și comentariilor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, Vendorul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi https://printado.ro/ pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea dvs. Prin prezentul document Vendorul înțelege și acceptă faptul că firma noastră va transmite datele Vendorului către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

4.2. Vendorulul este de acord să exonereze de răspundere https://printado.ro/ pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către Vendor a clauzelor prezentului contract de licență sau a Termenilor de utilizare a https://printado.ro/.

5. Forța majoră

https://printado.ro/, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința https://printado.ro/. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic https://printado.ro/, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele https://printado.ro/, erorile de operare, grevă etc.

6. Rezilierea contractului

Prezentul contract se reziliază de plin drept, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități în cazul încălcării vreuneia din obligațiile prevăzute la articolul 3.1 din prezentul contract.

7. Modificarea contractului

https://printado.ro/ își rezervă dreptul să schimbe termenii acestui contract, fără notificare prealabilă și fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, https://printado.ro/ vă va notifica prin intermediul e-mailului sau printr-un mesaj în contul dvs. de utilizator al https://printado.ro/. Accesul în secțiunea specifică a site-ului, în contul dvs. de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://printado.ro/contract-de-licenta-marketplace.html

8. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești.